600 TL Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo

600 TL Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo

Vizyon & Misyon


Vizyonumuz

Atiye Laçin Gıda dünyayı daha sağlıklı bir yer haline getirirken yüksek kaliteli, besleyici gıda ürünlerini daha fazla insan için erişilebilir hale getirme vizyonuna sahip bir hayal gücünün yenilikle buluştuğu yerdir ve kendi kalitesi üzerinde iddialı bir taahhüdü vardır.

YÖNETİM POLİTİKASI VE KÜLTÜRÜ
Iş ahlakı dürüstlük ve kaliteden ödün vermeden yetkin ekibimizle birlikte sahip olduğumuz deneyim bilgi ve teknoloji ile yetinmeyip her türlü gelişim ve değişimi takip ederek, akılcılık evrensellik etik ilkeler çerçevesinde müşterilerimize kaliteli ve güvenilir insan sağlığına katma değer sağlayan geleneksel ve niş ürünler üretmek.

• Yönetim Sistemimizin referans aldığı tüm standart gerekliliklerine göre, tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde risk analizleri yaparak ve bu analizleri sürekli gözden geçirerek iyileştirmeyi,

• Tüm ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere ve yönetmeliklere uymayı,

• Müşterilerimizin istek, beklenti ve gereksinimlerine uygun ürünler üreterek ve sunmayı,

• Yönetim Sistemimizi, periyodik eğitimler verilen çalışanlarımızla sürekli gelişim içerisinde uygulamayı,

• Mücbir sebeplerde dahi (salgın, doğal afetler, kuraklık, savaş) kalite ve hijyen şartlarda üretimin devamlılığını sağlamak

• Süreçlerimizde kullanılan makine ekipman ve teçhizatın gıda, iş, çevre sağlığı ve
Güvenliğini tehlikeye atmayan uygun malzemelerden üretilmiş olmasına dikkat ederek, güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı,

• Tedarikçilerimiz ile iş birliği içinde, tedarik aşamasından üretime ve müşteriye teslim aşamasına kadar, yönetim sistemimiz kapsamındaki faaliyetleri sürekli geliştirerek iyileştirmeye yönelik yaklaşımlar ile kayıtsız şartsız müşteri memnuniyetini sağlamayı,

• Kalite, Gıda, Çevre, İş ve Çalışan güvenliği ile ilgili performansımızı arttırmak için tüm çalışanlarımıza uygun eğitimleri vermeyi ve bu eğitimlerin performanslarını izlemeyi,

• Denetimler yapmayı, tespitleri kayıt altına almayı ve ölçülebilir değerleri sürekli olarak takip etmek suretiyle iyileştirmeyi,

• Doğal kaynak ve enerji kullanımını minimize etmeyi, etkin çalışma koşulları ile maksimum verim sağlamayı,

• Faaliyetlerimiz sonucunda oluşabilecek, gaz, koku, gürültü, katı ve sıvı atıklar gibi olumsuz çevre ve sağlık etkilerini kabul edilebilir sınırlar dahilinde tutmayı, doğru ve ekonomik bertaraf yöntemleri ile havaya, suya, toprağa ve çevreye verilen etkileri en düşük seviyelerine indirmeyi,
Beyan ve taahhüt eder.

1. YASALAR VE KURALLAR
Yasalara ve şirket prosedürlerine uyarız.
• Faaliyette bulunduğumuz ülkelerin yasa, yönetmelik ve kurallarını bilir ve buna uygun davranırız.
• Şirketimizin yönetmeliklerine, talimatlarına, prosedürlerine ve görev tanımına uyarız.
• Yaptığımız ve yönettiğimiz işlerin sonuçlarının sorumluluğunu üstleniriz.
• Kendi sorumluluklarımız ve yetkilerimiz kapsamında kayıtlarımızı tam, doğru, zamanında ve yasalara uygun şekilde tutar ve arşivleriz.
• Gerçeği yansıtmayan hiçbir bilgilendirme yapmayız, yaptığımız işleri her zaman doğru bilgi ve belgeler ile destekleriz.
• İç denetimin sağlıklı ve etkin çalışmasının sorumluluğunu üstleniriz.
• Yasalarla düzenlenmeyen durumlarda işletmemizin menfaati ve itibarını gözeterek iş etiği kuralları çerçevesinde paydaşlarımızın haklarını koruruz.
• Kuralların herhangi birinin ihlalini tespit ettiğimizde ya da kural ihlalinden şüphelendiğimizde, bu durum yöneticilerimizle ilgili olsa bile Genel Müdürümüze bildiririz.

2. ÇIKAR ÇATIŞMASI
Kişisel çıkarlarımızın işlememizin çıkarlarının önüne geçmesine izin vermeyiz.
• Kullandığımız yetkilerin sorumluluğunu üstlenir üstlendiğimiz sorumlukların hesabını veririz.
• İşletmemizin adını ve gücünü kişisel fayda sağlamak için kullanmayız.
• İşletmemizin sahip olduğu varlıkları, malları, ekipmanları, araçları, taşıtları, bilgisayar, donanım ve yazılımları başta olmak üzere hiçbir kaynağını kişisel çıkarlarımız veya başkalarının çıkarları için kullanmayız.
• Mevcut görevimizden yaralanarak, iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan şahsımıza, ailemize veya yakınlarımıza herhangi bir çıkar sağlamayız.
• Aile fertlerimiz ile tedarikçi ve/veya müşteri ilişkisine girmeyiz.
• İş ilişkisinde olduğumuz kişilerle borç ilişkisine girmeyiz.
• Her ne ad altında olursa olsun, çalışma saatleri içinde veya dışında başka bir kişi veya işletme için ücret veya benzeri menfaat karşılığı çalışmayız.
• Kişisel görüşlerimizin işletmemizin görüşleri gibi algılanmamasını sağlanmaya özen gösteririz.
• Kişisel görüşlerimizi ifade etmek için ya da kişisel işlerimiz için şirketin ante-tli kağıtları, e-posta hesaplarını kullanmayız, yetkilendirilmedikçe şirket adına konuşmayız ve yazmayız.

3. ŞİRKET VARLIKLARINI KORUMA
Şirket varlıklarını korur ve bu varlıkları en etkin şekilde kullanırız.
• Şirket varlıklarının kaybedilmesini, hasara uğramasını, hatalı kullanılmasını, israf edilmesini, aktarılmasını, tasarruflu kullanımı, üst yönetimden izinsiz satılmasını veya bağışlanmasını önleriz.
• Zaruri haller dışında iş saatleri içinde özel işlerimize zaman ayırmayız.
• Adımıza tahsis edilmiş kullanıcı adları veya şifrelerin gizliliğini koruruz.
• Görevimiz gereği öğrenmiş olduğumuz kamuya açık olmayan şirket bilgilerini, çalışma arkadaşlarımızla ve aile üyelerimiz dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşmayız.
• Şirketten ayrılmamız durumunda, şirkete ait basılı ve elektronik belgeleri, kopyaları da dahil olmak üzere yöneticimize teslim ederiz. Şirketimizin itibarını zedeleyecek beyanda bulunmayız.
• Doğal kaynak ve enerji kullanımını dikkatli kullanırız.
• Etkin çalışma koşulları ile maksimum verim sağlayarak çalışmayı hedefleriz.
• Dışarıdan gelebilecek saldırı, sabotaj gibi durum hasıl olabileceği görüldüğünde müdahale ederek durdururuz ve en yakın yöneticimize hemen haber veririz.

4. ŞİRKET İÇİ İLİŞKİLER
Çalışma arkadaşlarımız ile sevgi, saygı, dürüstlük ve güvene dayalı ilişkiler kurarız.
• İşletmemizde, sevgi ve saygıya dayanan çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine kişisel katkıda bulunuruz.
• Başarıya ulaşmanın ancak takım çalışması ile gerçekleşeceğine inanırız. Yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışırız.
• Çalışma ortamının verimliliğini ve düzenini bozan, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu olumsuz etkileyen saldırgan tutum, tehditkar davranışlardan uzak dururuz.
• Çalışma arkadaşlarımızın ve/veya ekibimizin iş sağlığı ve ş güvenliği ile her türlü prosedür, kural ve talimata uygun hareket ederiz. Eylemlerimizle kendimizi ya da başkalarını risk altına atmayız.
• Çalışma ortamında kendi davranışlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın davranışlarının uygunluğunu kontrol etme sorumluluğunu üstleniriz.
• İş yerinde alkol ve uyuşturucu madde kullanmayız. Tanımlanan/gösterilen yerler dışında sigara içmeyiz.
• Çalışma arkadaşlarımızın özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösteririz.
• Ücretimizi ve gelirimizi çalışma arkadaşlarımızla paylaşmayız. Başkalarının bu bilgilerini elde etmeye çalışmayız.
• Çalışma arkadaşlarımızın saygınlığını zedeleyecek davranışlarda bulunmayız. Hiç kimseyi sözlü, fiziksel, duygusal olarak istismar etmeyiz.

5. KURUM DIŞI İLİŞKİLER
İlişkide olduğumuz kişi ve kurumlar ile saygı, dürüstlük ve güvene dayalı iletişim kurarız.

Tüketicilerimiz
• Güvenli gıda üretimi için kişisel sorumluluk üsteniriz.
• Kişisel ilişkilerimizde şirketimizi savunuruz.
• Tüketicilerimize rakiplerimiz hakkında karalayıcı söylemlerde bulunmayız.
• Tüketicilerimize tam ve doğru bilgilendirme yaparız.

Tedarikçilerimiz ve Müşterilerimiz
• Tedarikçilerimiz ile dürüst, adil ve saygıya dayalı ilişkiler kurarız.
• Tedarikçilerimizi adil, sistematik ve profesyonel yöntemlerle seçeriz.
• Tedarikçilerimize ve müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi zamanında yerine getiririz.
• Şirketimizin tedarikçilerimiz ve ile yaptığı anlaşma koşullarını üçüncü şahıslarla paylaşmayız.
• Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile yazılı teklif onayı, protokol veya sözleşme yapmadan Şirketimizin özel bilgilerini paylaşmamızı gerektiren her durumda tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile gizlilik anlaşması yaparız.
• Tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin özel bilgilerinin gizliliğini koruruz.
• Tedarikçiler ve müşterilerimiz ile olan iletişimimizde, kurumumuzun ve çalışan arkadaşlarımızın itibarını zedeleyecek söylemlerde bulunmayız.

Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları
• Görevlerimizi yerine getirirken her türlü kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşları veya siyasi partiler ile iletişim kurduğumuzda kişisel düşüncelerimizi ilişkilerimize yansıtmaz, bu kuruluşlara eşit mesafede dururuz.
• Kamu kurumları ile ilişkilerimiz sırasında uymamız gereken yasa, yönetmelik ve kurallar hakkında bilgi edinmek için yöneticimizden destek alırız.
• Herhangi bir soruşturma veya incelemede, resmi makamlara doğru bilgiyi veririz.

Rakipler
• Rekabet yasalarını ve mevzuatlarını öğrenir, rakiplerimiz ile ilişkilerimizi bu bilinçle yönetiriz.
• Görevimiz gereği rakiplerle iletişim kurmak zorunda olmamız halinde, bu görüşmeleri ilgili yöneticimizin bilgisi dâhilinde yaparız.
• Sosyal medya dâhil olmak üzere hiçbir mecrada, rakiplerimizi küçültücü yayın ve

• Haksız rekabete yol açacak tutum ve davranışlarda bulunmayız.

Misyonumuz

Doğduğumuz ve doyduğumuz topraklara, evrene ekibimizle birlikte hizmet etmekten onur duyuyoruz. Kalite, hizmet, rekabetçi fiyat ve etik temel değerlerimiz aracılığıyla her müşterinin tek müşterimiz gibi hissetmesini sağlamaktır.

MANİFESTOMUZ

Öncülük
Geleneksel ve Yeni heyecan verici ürünler üretiyoruz- her zaman lideriz, asla takip etmiyoruz.

Özgünlük
Kendimize, ürünlerimize ve müşterilerimize sadık kalıyoruz.

Topluluk
Ortak hareket etme bilinci ile çalışanlarımızı, toplumu ve çevreyi önemsiyoruz.

Değer Katmak İçin
Besin değerlerini, tadını, kokusunu, yapısını, rengi gibi duyusal özellikleri maksimum ölçüde koruyarak üretim yapıyoruz.

Herkes İçin
Biz, tutkumuzu lezzet haline dönüştürmeye karar verdik.