600 TL Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo

600 TL Üzeri Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI

Avrupa Birliği (AB) 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile  2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyarken; aynı zamanda sana-  yisinin dönüşümünü gerektiren yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini ve tüm  politikalarını iklim değişikliği ekseninde yeniden şekillendireceğini açıklamıştır. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki ilgili eylemler, enerji, ulaşım, sanayi, finans,  inşaat, tarım dahil AB ekonomisini yeniden şekillendirecek ve her geçen yıl ivme  kazanacak bir dönüşümün temellerini teşkil etmektedir.

Diğer taraftan, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen kapsamlı  değişikliklerin yanı sıra, uluslararası ekonomi ve ticarette meydana gelen dönüşüm  karşısında, ülkemiz kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir, kaynak-etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişi destekleyecek dönüşümün sağlanması,  Türkiye’nin 1980 sonrası ihracata dayalı büyüme stratejisi ile küresel ekonomiyle  sağladığı bütünleşmenin korunması bakımından büyük önem arz etmektedir.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümü;  kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin AB  başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi için elzem görülmektedir. Bu alanda atılacak adımlar aynı zamanda  ülkemizin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması bakımından da önem teşkil etmektedir.